Liên kết facebook tác giả bài viết trong WordPress

Khi chia sẻ bài viết lên facebook, bên cạnh đường dẫn trang web ta có thể chèn thêm link facebook của tác giả bài viết. Việc hiển thị link facebook tác giả bài viết sẽ khiến người đọc có độ tin tưởng cao hơn đồng thời giúp tác giả bài viết được nhiều người biết đến hơn.