Kiến thức là Tiền, rất rất nhiều Tiền

Cách đây 2 năm, tôi từng từ chối khi một người bạn rủ đi hội thảo mất phí (200 nghìn một vé). Cũng trong khoảng thời gian này, tôi chỉ đọc sách chùa (ebook) vì không muốn tốn 50 nghìn ra để mua sách giấy.