Lạc lối ở Bangkok và cái kết không ngờ...

Lạc lối ở Bangkok và cái kết không ngờ…

คุณเป็นเวียดนาม? คุณหล่อมากเกินไป! Are you Vietnamese? You’re way too handsome! Anh là người Việt à? Ôi đẹp zai quaaaaaá! Ảnh chụp cùng bạn ở trung tâm thương mại Central World Chuyện là thế này, lần đi…

6 Likes Bình luận