Loại bỏ liên kết website khỏi phần bình luận bài viết

Chúng ta đều biết phần lớn website trên thế giới đều sử dụng WordPress. Đây cũng chính là nền tảng trở thành “mục tiêu spam” nhiều nhất. Vì vậy để đảm bảo website của bạn luôn sạch sẽ và không làm nguồn SEO chùa cho người khác, cách tốt nhất là loại bỏ liên kết website bên ngoài khỏi phần bình luận.