Hướng dẫn cài đặt Google Feedburner cho website

Làm thế nào để khách truy cập quay lại website của bạn? Thật đơn giản, hãy đầu tư nội dung và cài đặt một dịch vụ gửi email thông báo bài viết mới cho khách truy cập. Google Feedburner là dịch vụ miễn phí tốt nhất mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong khuôn khổ bài viết hôm nay.