Liệu bạn đã biết tiêu tiền đúng cách? Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm chủ tài chính cá nhân

Liệu bạn đã biết tiêu tiền đúng cách? Cuốn sách này sẽ giúp bạn làm chủ tài chính cá nhân

Những bạn đã xem và chia sẻ video livestream của mình về hướng dẫn quản lý tài chính cá nhân sẽ được mình gửi tặng ebook: Học cách tiêu tiền. Hẳn bạn sẽ ngạc nhiên…

18 Likes Bình luận