Làm thế nào để cải thiện tốc độ website? - Ảnh: bangnguyen.net

Tối ưu tốc độ website dễ như ăn kẹo

Tốc độ tải trang là một trong những tiêu chí quan trọng trong phát triển web. Nếu chờ quá 5 giây để load trang, tỷ lệ khách hàng rời bỏ website của bạn có thể…

12 Likes Bình luận