Limitless - Cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi (và có thể cả bạn nữa)

[Phần 2] Limitless – Cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi (và có thể cả bạn nữa)

Lần trước tôi có viết về Limitless, cuốn sách đã thay đổi cuộc đời tôi vĩnh viễn. (Các bạn có thể đọc lại tại đây) và thật tuyệt vời, tôi nhận được rất nhiều sự…

17 Likes Bình luận

Limitless – cuốn sách thay đổi cuộc sống của hàng ngàn người (và cả tôi)

Ngay chính từ tên của cuốn sách Limitless (Không giới hạn) đã thể hiện một khát vọng mà mỗi người chúng ta đều mong muốn đạt được. Và thực sự cuốn sách đã giúp hàng…

8 Likes Bình luận