Sự tích lũy tre làng đến câu chuyện "Made in Vietnam"

Sự tích lũy tre làng đến câu chuyện “Made in Vietnam”

Chuyện kể rằng, ở vùng quê nọ có hai chàng trai tên Tèo và Tí. Cả hai sinh ra và lớn lên từ một miền quê nghèo, nơi chiều chiều, lũ trẻ chăn trâu lại…

11 Likes Bình luận