Cơm "âm phủ" và bài toán chuỗi

Cơm “âm phủ” và bài toán chuỗi

Hôm nay Hà Nội mưa sấp mặt, tính gọi taxi về mà giá thì trên trời còn tài xế trốn lên.. sao Hoả. Thế là đành đi ăn chờ mưa tạnh. Bình thường hay ra…

28 Likes Bình luận