Theo dõi tìm kiếm trên trang WordPress bằng Google Analytics

Chúng ta đều biết Google Analytics là công cụ không thể bởi nó cung cấp thông tin chi tiết về các chỉ số của website như lượt tìm kiếm trên Google, số lượng người truy cập, nhân khẩu học… Ngoài những tính năng tuyệt vời trên, GA còn theo dõi được cả từ khóa mà người dùng tìm kiếm ngay trên chính trang web WordPress của bạn.